Adventistu Cēsu draudze

Semināru cikls -Laulība

Evaņģēlija nozīme laulības dzīvē – Aivars Ozoliņš

Intimo Attiecibu Ētika Bībelē – Aivars Ozoliņš (Sestdienas pēcpusdiena)

Laulība. Cik lielā mērā tā aktuāla arī 21. gs? – Aivars Ozoliņš

1 2 3 11

Šodien 31. Martā, lasām 1. nodaļu no Salamana pamācības grāmatas, bet visas nedēļas laikā lasām 13. nodaļu no E.Vaitas grāmatas "Pravieši un ķēniņi."